Metoda Tomatisa – eksperymentujemy!

Rozpoczęliśmy w końcu terapię metodą Tomatisa!!

Terapia uwagi słuchowej metodą prof. A. Tomatisa polega na podawaniu drogą powietrzną (poprzez uszy) oraz drogą kostną (poprzez kości czaszki) specjalnie sparametryzowanej muzyki Mozarta, Chorałów Gregoriańskich oraz głosu matki (czytałam Małego Księcia) w celu wytworzenia nowych połączeń neuronowych, odpowiedzialnych za lepsze funkcjonowanie mózgu w danej strefie. I strefa – przedsionkowa – tu stymulujemy obszar: motoryki, poczucia rytmu, czasu, przestrzeni, zdolności matematycznych II strefa – językowa – tu stymulujemy obszar: głosu, artykulacji, pisania, czytania, komunikacji werbalnej III strefa – emocjonalna – tu stymulujemy: dynamikę mózgu, pamięć, świadomość, wyobraźnię, sen oraz kreatywność.

Tyle w teorii.

W praktyce Mikołajek przez 2h ma na uszach specjalne słuchawki z taką kostką na czubku głowy i słuchając muzyki, czy głosu mamy bawi się z ciocią Patrycją.

(koszulka nie jest przypadkowa! 😉 )

Ale że są to nasze ostatnie zajęcia w ciągu bardzo intensywnego treningu – Mikołaj dość szybko kończy swoją aktywność i przechodzi w stan pracy „zdalnej” 😉 Na szczęście ta metoda działa także podczas snu, więc Miki ma zapewne bardzo kolorowe sny!

Niby tu taka ciężka praca, a proszę jaki luksus, Panie 🙂

Czekamy na rezultaty!

Comments are closed